SKJ praktijkprogramma

« Diensten

SKJ geaccrediteerd praktijkprogramma / EVC

Met het praktijkprogramma toetst RadarPersoneel of er aanvullende scholing of coaching noodzakelijk is om verantwoorde jeugdhulp te kunnen bieden (specifieke deskundigheid). Je kunt het zien als een kader waarbinnen je een maatwerktraject kunt samenstellen voor het inwerken van nieuwe medewerkers. Afhankelijk van ervaring en vooropleiding kan het praktijkprogramma per medewerker anders zijn.

Professionals met een WO-master psychologie of orthopedagogiek en werkzaam in een hbo-functie, kunnen zich registreren als jeugd- en gezinsprofessional na het met goed gevolg doorlopen van een geaccrediteerd praktijkprogramma dat zij afsluiten met een leerverslag.

HBO-HSAO-opgeleide jeugd- en gezinsprofessionals die via de hardheidsclausule een advies voor het volgen van een praktijkprogramma hebben ontvangen kunnen zich, met het accreditatienummer van het praktijkprogramma van RadarPersoneel, registreren bij de SKJ.

Er zit een klein verschil in de voorwaarden voor het praktijkprogramma voor de WO-master kandidaten en de HBO-HSAO opgeleide kandidaten. Lees hierover meer op de site van de SKJ: www.skjeugd.nl

RadarPersoneel Zorg & Welzijn biedt een door de SKJ geaccrediteerd praktijkprogramma aan.

Wij bieden onze medewerkers een maatwerkprogramma, dat bestaat uit een verplicht deel (opleiding, inwerkprogramma en begeleiding), maar ook een deel specifiek afgestemd op de betreffende medewerker.

Hiervoor maken we gebruik van een divers aanbod extra opleidingen, trainingen en workshops die, op een enkele uitzondering na, ook punten op voor de herregistratie als jeugd- en gezinsprofessional opleveren.

Doel van ons praktijkprogramma is onze medewerkers die deelnemen aan het praktijkprogramma in een korte en intensieve periode (aanvullend) toe te rusten om verantwoord de taken en verantwoordelijkheden van een jeugd- en gezinsprofessional zelfstandig uit te gaan voeren, en zich te mogen registreren als zodanig in het kwaliteitsregister jeugd. Onze medewerkers zijn ondertussen (onder supervisie) werkzaam als jeugd- en gezinsprofessional.

Naast dat wij onze medewerkers ‘on the job’ kunnen inwerken, krijgen ze ook werkbegeleiding gedurende de opdracht. We organiseren ook intervisie, ofwel op de werkplek, ofwel op ons hoofdkantoor. Dit betreft begeleide intervisie.

Ons praktijkprogramma neemt 6 tot 8 maanden in beslag.

Recente nieuwsberichten

Nieuwe folder RadarPersoneel

Lees verder

Certificaat NBBU cao controle

Lees verder

Het eerste RadarMagazine

Lees verder