SKJ-praktijkprogramma

« Aanbod

SKJ-geaccrediteerd praktijkprogramma

Met het SKJ-praktijkprogramma toetst RadarPersoneel of er aanvullende scholing of coaching noodzakelijk is om verantwoorde jeugdhulp te kunnen bieden (specifieke deskundigheid). Je kunt het zien als een kader waarbinnen je een maatwerktraject kunt samenstellen voor het inwerken van nieuwe medewerkers. Afhankelijk van ervaring en vooropleiding kan het praktijkprogramma per medewerker anders zijn.

  • WO
    Professionals met een WO-master psychologie of orthopedagogiek en werkzaam in een hbo-functie, kunnen zich registreren als jeugd- en gezinsprofessional nadat ze met goed gevolg een geaccrediteerd praktijkprogramma hebben doorlopen en afsluiten met een leerverslag.
  • HBO-HSAO
    HBO-HSAO-opgeleide jeugd- en gezinsprofessionals die via de hardheidsclausule een advies voor het volgen van een praktijkprogramma hebben ontvangen kunnen zich, met het accreditatienummer van het praktijkprogramma van RadarPersoneel, registreren bij de SKJ.

Er zit een klein verschil in de voorwaarden voor het praktijkprogramma voor de WO-master kandidaten en de HBO-HSAO opgeleide kandidaten. Lees hierover meer op de site van de SKJ.

RadarPersoneel biedt SKJ-geaccrediteerd praktijkprogramma aan

Wij bieden onze medewerkers een maatwerkprogramma, dat bestaat uit een verplicht deel (opleiding, inwerkprogramma en begeleiding) en een specifiek op de betreffende medewerker afgestemd deel. We hebben daarvoor een breed aanbod aan extra opleidingen, trainingen en workshops beschikbaar. Op een enkele uitzondering na leveren die ook punten op voor de herregistratie als jeugd- en gezinsprofessional.

Met dit praktijkprogramma willen we onze medewerkers in een korte en intensieve periode (aanvullend) toerusten om verantwoord de taken en verantwoordelijkheden van een jeugd- en gezinsprofessional zelfstandig uit te kunnen voeren. En, niet onbelangrijk, ze mogen zich daarmee ook als zodanig registreren in het kwaliteitsregister jeugd. Tijdens het programma zijn onze medewerkers (onder supervisie) al werkzaam als jeugd- en gezinsprofessional.

Wij kunnen onze medewerkers ‘on the job’ inwerken en geven ze tijdens de opdracht ook werkbegeleiding. Daarnaast organiseren we begeleide intervisie op de werkplek of op ons hoofdkantoor.
Ons praktijkprogramma neemt zes tot acht maanden in beslag.

Recente nieuwsberichten

Gedeelde maatschappelijke missie bindt ons

Lees verder

Het geeft ons veel meer armslag

Lees verder

Herregistratiepiek

Lees verder