Second opinion

« Aanbod

Een onafhankelijke frisse blik met onze second opinion

RadarPersoneel kan als onafhankelijke partij optreden bij gemeenten om de coördinatie en uitvoering van een second opinion te verzorgen. Daarvoor bouwen wij, liefst lokaal, een netwerk van benodigde specialisten op die zo nodig en op afroep kunnen worden ingeschakeld. Onze specialisten zijn inzetbaar ter ondersteuning van gemeenten en sociale wijkteams.

Voor wie?

Gemeenten hebben meer taken en verantwoordelijkheden gekregen bij het organiseren van ondersteuning op het gebied van Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) en Jeugd. Ze hebben hierbij moeten zoeken naar nieuwe werkwijzen. Sommige gemeenten regelen de toegang tot ondersteuning binnen de Wmo en Jeugdwet via wijkteams. De inwoner meldt zich met zijn hulpvraag bij het wijkteam, dat het verder oppakt. Andere gemeenten behandelen de aanvragen binnen een eigen afdeling, bijvoorbeeld via een Wmo-loket. Aan de hand van een keukentafelgesprek wordt een advies uitgebracht over de maatwerkvoorziening waar de inwoner al dan niet voor in aanmerking komt. Op basis van dat advies besluit de gemeente om wel of geen indicatie toe te kennen.

Onafhankelijk advies

Het beoordelingsproces en het stellen van een juiste indicatie die volgt op een aanvraag is niet altijd even makkelijk. Regelmatig zijn inwoners het niet eens met de beoordeling van hun situatie. Gemeenten kunnen in dat geval bij onze specialisten terecht voor een second opinion. Zo’n second opinion, met bijbehorende uitgebreide onderbouwing, kan een ingewikkelde (en kostbare) bezwaarprocedure voorkomen. Daarbij is onafhankelijkheid van groot belang, omdat de betrouwbaarheid en onpartijdigheid van de second opinion essentieel is.

Onze specialisten

RadarPersoneel heeft een grote diversiteit van professionals aan zich verbonden. Hierdoor kunnen we snel reageren en op korte termijn een second opinion team samenstellen. Tevens kunnen wij ondersteuning bieden bij bezwaarprocedures of herbeoordelingen.

Vraag naar de mogelijkheden bij Andrea Veerman (06 2151 5571).

Recente nieuwsberichten

Gedeelde maatschappelijke missie bindt ons

Lees verder

Het geeft ons veel meer armslag

Lees verder

Herregistratiepiek

Lees verder