Second opinion indicatie

Second opinion indicatie

Deel dit item:

Wijkteammedewerkers behandelen meestal de aanvragen voor maatwerkvoorzieningen. Aan de hand van een keukentafelgesprek brengen zij een advies uit over de voorziening(en) waar de cliënt al of niet voor in aanmerking komt. Op basis van dat advies besluit het Wmo-loket om wel of geen indicatie toe te kennen. Cliënten kunnen naar aanleiding van het advies, dus al vóór de uiteindelijke beschikking, een second opinion aanvragen. Daarmee kan een eventuele, meer ingewikkelde bezwaarprocedure vaak worden vermeden.

Onafhankelijk orgaan

Inmiddels brengen cliëntondersteuners deze mogelijkheid tot second opinion ook actief onder de aandacht. Daarom hebben diverse gemeenten besloten om hiervoor een onafhankelijk orgaan in te richten, dat het advies omtrent de toegang tot een maatwerkvoorziening toetst. De onafhankelijkheid van dit orgaan is cruciaal, omdat de betrouwbaarheid en onpartijdigheid van de second opinion essentieel is.

Second opinion indicatie: coördinatie en uitvoering

RadarPersoneel kan als onafhankelijke partij optreden bij gemeenten om de coördinatie en uitvoering van de second opinion te verzorgen. Daarvoor bouwen wij een, liefst lokaal, netwerk van benodigde specialisten op die zo nodig en op afroep kunnen worden ingeschakeld.

Specialisten

RadarPersoneel heeft een grote diversiteit van professionals aan zich verbonden. Hierdoor kunnen we snel reageren en op korte termijn een second opinion team samenstellen. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Eerdere berichten

Gedeelde maatschappelijke missie bindt ons

Lees verder

Het geeft ons veel meer armslag

Lees verder

Herregistratiepiek

Lees verder