Opleiden

« Aanbod

Een leven lang leren

De SKJ stelt, volkomen terecht, hoge eisen aan de professionals die werkzaam zijn in de jeugdzorg. Mede ingegeven door het tekort aan gespecialiseerd personeel in onze sector willen we tegelijkertijd zorgen dat er zo veel mogelijk jeugdzorgwerkers voldoen aan die hoge eisen. Daarom kunnen medewerkers via ons al het SKJ-praktijkprogramma volgen.

Methodische invulling

Maar we doen nog veel meer om onze mensen SKJ-proof te krijgen én te houden. Om dat waar te maken stellen we een gevarieerd aanvullend programma van leertrajecten beschikbaar. Natuurlijk bieden we intervisie en werkbegeleiding, maar we verzorgen voor onze medewerkers ook regelmatig trainingen die zich richten op specifieke methodische invullingen. Zulke trainingen of workshops beslaan gemiddeld een of twee dagen en leveren in vrijwel alle gevallen ook punten op voor de herregistratie als jeugd- en gezinsprofessional.

Trainingen en workshops

Wij bieden onze medewerkers een breed scala aan trainingen en workshops. De trainingen die goed aanslaan zetten we vaker in, maar we kijken ook naar eventuele specifieke aandachtspunten die bij een of meer medewerkers leven. Daar zoeken we dan een passend programma bij, dat dan toch ook weer interessant kan zijn voor anderen.

 • Rapportagevaardigheden
  Deze training passeert bij de werkbegeleiding en tijdens het inwerken.
 • Familie-opstellingen
  Een workshop voor alle medewerkers.
 • Signs of Safety
  Inleiding voor alle medewerkers tijdens de opleiding. Als verdieping is het, net als oplossingsgericht werken, bovendien onderdeel van de werkbegeleiding en coaching.
 • Mindfulness in het werk
  Een workshop voor alle medewerkers, waarin het accent ligt op timemanagement. Geen overbodige luxe, gezien de hectiek en werkdruk die wij allemaal regelmatig ervaren in de jeugdzorg.
 • Seksueel geweld | no more!
  Tijdens deze training komen onder meer ervaringen en gevolgen van seksueel misbruik aan de orde. Zoals PTSS en trauma, neurobiologische gevolgen, ondersteuning door organisaties die zich inzetten voor kinderen, zelf aanpakken of doorverwijzen. Deelnemers worden zich hierdoor nog meer bewust van hun eigen functioneren, wat maakt dat ze zelfverzekerder kunnen handelen. Maar ze leren tevens om de onzichtbare signalen en kenmerken van seksueel en huiselijk geweld te zien. Ook is er aandacht voor effectieve reflectie door jezelf een spiegel voor te durven houden. De eigen kwetsbaarheid van de professional vormt een directe link om werkelijk in contact te komen met de cliënt. Het is bijzonder belangrijk dat in te zien en te kunnen gebruiken.
 • Geweldloos verzet
  Hierbij maken onze medewerkers kennis met de ideeën en praktische interventies van de methode van Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit. Zodat ze deze kunnen inzetten in de eigen werkpraktijk en houvast hebben bij de begeleiding van ouders en opvoeders die zich machteloos voelen.
 • De Krachtige Professional
  Deze training focust op erkennen, herkennen en hanteren van persoonlijke grenzen tijdens professioneel handelen. Het is belangrijk dat de professional zich evenwichtig voelt, ter zake kundig is en in staat om regie te voeren én te behouden. De uitvoering van het werk heeft er immers zwaar onder te lijden als persoonlijke grenzen worden overschreden. De training biedt handvatten om zelfkennis te vergroten en te profiteren van talenten. Investeren in jezelf, reflecteren op je handelen maakt je een beter en krachtiger professional.
 • Prcht
  Een training om de autonomie en pro-activiteit van medewerkers te vergroten. En dat werkt twee kanten op. Want enerzijds krijgen wij inzicht en instrumenten aangereikt om teams en individuele medewerkers in beweging te krijgen, en anderzijds gaan we ook weer met die teams en medewerkers aan de slag. Het gaat erom dat zij zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid en autonomie, inzicht krijgen in hun gedrag en houding, en hun eigen verantwoordelijkheid nemen als jeugd- en gezinsprofessional. Met als uiteindelijk resultaat meer energie en werkplezier.

Aanvullend programma

Aanvullend op de trainingen en workshops die wij als werkgever aanbieden, kunnen onze medewerkers kiezen uit flink wat E-learning modules die wij via een andere aanbieder inkopen.

En tot slot reserveren wij ook nog een opleidingsbudget waar medewerkers aanspraak op mogen maken.

Informeer naar de mogelijkheden

Je krijgt bij RadarPersoneel alle ruimte om je optimaal te ontwikkelen. Wij bieden onze kandidaten alle kansen om het beste uit hun carrière te halen en een leven lang te leren. Informeer bij ons naar de mogelijkheden, we leggen je graag uit wat wij voor je kunnen doen:

info@radarpersoneel.nl – 020 214 9060

Recente nieuwsberichten

Gedeelde maatschappelijke missie bindt ons

Lees verder

Het geeft ons veel meer armslag

Lees verder

Herregistratiepiek

Lees verder