Leerplichtondersteuners

Leerplichtondersteuners

Deel dit item:

De Coronacrisis heeft het onderwijs in een stevige greep. Scholen blijven gesloten voor het overgrote deel van de leerlingen, die ’thuis op school’ zitten. Dat maakt het voor docenten en begeleiders soms lastig om de vinger aan de pols te houden. Sterker nog, volgens de PO-raad zijn zo’n 7.000 leerlingen van de radar verdwenen. Daarbij gaat het vooral om kinderen uit de toch al wankele gezinnen. Reden genoeg voor gerechtvaardigde zorgen.

Extra taak

Leerplichtambtenaren zijn er om te controleren of ouders en jongeren de leerplicht naleven, en geven tevens voorlichting aan jongeren over het belang van school. Nu krijgen zij ook nog de taak op zich om die ‘verdwenen’ groep leerlingen weer terug in beeld te brengen. Daarvoor zullen zij de komende tijd op grote schaal huisbezoeken inplannen bij met name de kwetsbaarste gezinnen.

Relevante ervaring

De (jeugdzorg)professionals van RadarPersoneel zijn HBO of universitair geschoolde mensen met werkervaring bij jeugdzorgorganisaties. Zij zijn dus vertrouwd met het afleggen van huisbezoeken, veelal gewend om als thuiswerkteam te opereren en in staat om snel te schakelen en in te springen. Naast het maatwerk dat ze leveren kunnen ze (leef)situaties screenen, scannen en vervolgens analyseren.
Dus, mochten de agenda’s van uw leerplichtambtenaren overvol raken de komende tijd, overweeg dan ter ondersteuning eens ons sterke en flexibele team.

Leerplichtondersteuners

Onze medewerkers zijn bij uitstek geschikt om ondersteuning te bieden bij die huisbezoeken. In goed overleg met de leerplichtambtenaar kunnen zij de eerste bezoeken afleggen, gerichte vragen stellen, scans maken van de situatie (schoolwerk, maar ook veiligheid) en daarover rapporteren. Dat doen zij conform de voorschriften en afspraken die uw gemeente op dit moment tijdelijk heeft opgesteld rondom Corona en het verzuim van kinderen. Op basis van de rapportage kan de leerplichtambtenaar vervolghulp inzetten of melding doen bij Veilig Thuis.

Laten we er met z’n allen voor zorgen dat we zicht blijven houden op juist de kwetsbaarste kinderen.
Bel mij om te horen wat we voor u kunnen doen: Andrea Veerman – 06 2151 5571

Eerdere berichten

Gedeelde maatschappelijke missie bindt ons

Lees verder

Het geeft ons veel meer armslag

Lees verder

Herregistratiepiek

Lees verder