Inwerken, intervisie, coaching

« Aanbod

Werkbegeleiding, coaching en begeleide intervisie van RadarPersoneel

Onze medewerkers zijn (onder supervisie) werkzaam als jeugd- en gezinsprofessional. Wij werken hen ‘on the job’ in en ze ontvangen  ter plekke tevens werkbegeleiding en intervisie. Wij organiseren ook begeleide intervisiegroepjes op ons hoofdkantoor, verzorgd door een SKJ-geregistreerde jeugdzorgwerker met brede ervaring in de jeugdzorg en tevens opgeleid als gecertificeerd coach.

Wat is intervisie?

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers met collega’s gestructureerd reflecteren op persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen praktijksituatie. Dit gebeurt niet door oplossingen aan te dragen, maar door vragen te stellen. Dankzij ieders eigen analytisch en probleemoplossend vermogen  ontstaat er zicht op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen. Intervisie is een krachtig instrument dat de eigen deskundigheid binnen de organisatie benut en ontwikkelt, om de kwaliteit van het werk te bevorderen. De SKJ stelt reflectievoorwaarden aan jeugd- en gezinsprofessionals, die daaraan onder meer door het volgen van intervisie kunnen voldoen,

De gebruikte instrumenten

De tools en methodes die we bij de intervisie gebruiken zijn onder meer

 • Signs of Safety
  Dit is oplossingsgerichte benaderingswijze uit de jeugdzorg, gericht op (veiligheids)planning en het versterken van eigen kracht.
 • Framework
  Persoonlijke ontwikkeling, ontleend aan Signs of Safety: Wat gaat er goed? Wat kan beter? Wat is daarvoor nodig? Wat moet er gebeuren?
 • Schaalvraag
  Dit is een meetinstrument voor ernst en mate van de problematiek en om na te denken over wat er nodig is om te ontwikkelen en veranderen.
 • Incident-methode
  Hierbij vertelt een van de deelnemers over een recent praktijkprobleem. Vervolgens reflecteert de hele groep daarop en geeft de inbrenger advies.
 • Balint-methode
  Hierbij krijgt ieder groepslid de gelegenheid zijn probleem onder de aandacht te brengen. De groep beslist uiteindelijk welke inbreng tijdens de bijeenkomst gestructureerd besproken wordt.

Ook deelnemers van buiten RadarPersoneel en zzp’ers zijn, op eigen kosten, welkom bij onze intervisie-sessies.

Recente nieuwsberichten

Certificaat NBBU cao controle

Lees verder

Reacties van blije medewerkers

Lees verder

Nieuwe folder RadarPersoneel

Lees verder