Inwerken, intervisie, coaching

« Diensten

Werkbegeleiding, coaching en begeleide intervisie van RadarPersoneel

Onze medewerkers zijn (onder supervisie) werkzaam als jeugd- en gezinsprofessional. Naast dat wij hen ‘on the job’ inwerken, krijgen ze ook werkbegeleiding en intervisie op de werkplek. Maar wij organiseren ook intervisiegroepjes op ons hoofdkantoor. Dit betreft overigens begeleide intervisie.

RadarPersoneel biedt werkbegeleiding, coaching en begeleide intervisie aan. Deze worden verzorgd door een SKJ geregistreerde jeugdzorgwerker, met brede ervaring in de jeugdzorg en tevens opgeleid als gecertificeerd coach.

Bij intervisie wordt onder meer gebruik gemaakt van de tools van Signs of Safety, het framework, het genogram, de schaalvraag alsook van methodes als de Incident methode, Balint methode.

Recente nieuwsberichten

Nieuwe folder RadarPersoneel

Lees verder

Certificaat NBBU cao controle

Lees verder

Het eerste RadarMagazine

Lees verder