Inwerken, intervisie, coachen

« Aanbod

Werkbegeleiding, coaching en begeleide intervisie van RadarPersoneel

Onze medewerkers zijn (onder supervisie) werkzaam als jeugd- en gezinsprofessional. Wij werken hen ‘on the job’ in en ze ontvangen  ter plekke tevens werkbegeleiding en intervisie. Wij organiseren ook begeleide intervisiegroepjes op ons hoofdkantoor, verzorgd door een SKJ-geregistreerde jeugdzorgwerker met brede ervaring in de jeugdzorg en tevens opgeleid als gecertificeerd coach.

Wat is intervisie?

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers met collega’s gestructureerd reflecteren op persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen praktijksituatie. Dit gebeurt niet door oplossingen aan te dragen, maar door vragen te stellen. Aan elkaar, met elkaar, binnen een vertrouwde omgeving, open en zonder verborgen agenda’s. Dankzij ieders eigen analytisch en probleemoplossend vermogen ontstaat er zicht op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen. Intervisie is een krachtig instrument dat de eigen deskundigheid, individueel en binnen de organisatie, benut en ontwikkelt om de kwaliteit van het werk te bevorderen. De SKJ stelt ook reflectievoorwaarden aan jeugd- en gezinsprofessionals. Door onze intervisiebijeenkomsten te volgen voldoen onze medewerkers probleemloos aan die voorwaarden.

Ook deelnemers van buiten RadarPersoneel en zzp’ers zijn, op eigen kosten, welkom bij onze intervisie-sessies.

Recente nieuwsberichten

Gedeelde maatschappelijke missie bindt ons

Lees verder

Het geeft ons veel meer armslag

Lees verder

Herregistratiepiek

Lees verder