Getrainde vrijwilligers van Home-Start

Getrainde vrijwilligers van Home-Start

Deel dit item:

Alle ouders zitten wel eens met een alledaagse opvoedvraag, waar ze zelf even niet uit komen. Maar kleine vragen moeten we vooral klein houden en niet laten uitgroeien tot grote problemen. Home-Start beschikt over getrainde vrijwilligers die gezinnen met lichte opvoedvragen kunnen bijstaan.

De vrijwilligers helpen ouders door ervaringen te delen en een luisterend oor te bieden. Deze vorm van informele preventieve hulp zorgt ervoor dat alledaagse problemen niet uit de hand lopen. Als het eigen netwerk rondom een gezin om wat voor reden dan ook (even) niet beschikbaar is, zorgt Home-Start voor een tijdelijke uitbreiding van dat netwerk. En nadrukkelijk niet als hulpverleners, waardoor alle contact laagdrempelig blijft.

Kijk op de website van Home-Start of lees hoe in Groningen een coördinator van Home-Start aanschuift bij het werkoverleg van een JGZ-team.

Eerdere berichten

Gedeelde maatschappelijke missie bindt ons

Lees verder

Het geeft ons veel meer armslag

Lees verder

Herregistratiepiek

Lees verder