EVC traject

« Diensten

Het EVC traject – Eerder Verworven Competenties

Professionals die werken op hbo-niveau of hoger én werkzaamheden doen in het jeugddomein die volgens de norm verantwoorde werktoedeling om de inzet van een geregistreerd professional
vragen, moeten zich laten registreren. Professionals die niet aan deze eisen voldoen en bijvoorbeeld beschikken over een mbo-opleiding of een niet-afgeronde hbo- of wo-opleiding, moeten
een EVC-traject doorlopen. Daarin moeten zij aantonen dat zij beschikken over de competenties om taken uit te voeren waarvoor de inzet van een geregistreerde professional is vereist.

Professionals die het EVC-traject met succes doorlopen, ontvangen vervolgens een branche-certificaat waarmee zij zich kunnen inschrijven in het Kwaliteitsregister Jeugd.

RadarPersoneel wil dit traject aanbieden aan veelbelovende kandidaten kansrijk voor registratie in het kwaliteitsregister jeugd. Simpelweg omdat we het belangrijk bevinden een substantiële bijdrage te leveren aan de sector en de doelgroep.

En momenteel is het grootste probleem het tekort aan geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals. Terwijl wij ondertussen genoeg kandidaten zien die we wel geschikt achten om als jeugd- en gezinsprofessional aan de slag te gaan. Door hen een EVC-traject aan te bieden krijgen deze kandidaten wel die kans.

Het doel van het EVC-traject is het behalen van een Ervaringscertificaat waarin de aangetoonde competenties zijn beschreven. Het Ervaringscertificaat moet wel worden omgezet naar een vakbekwaamheidsbewijs.

De verworven competenties van de kandidaat worden gemeten ten opzichte van de standaard:
Beroepsstandaard beginnend hbo jeugd- en gezinsprofessional (SKJ)

Recente nieuwsberichten

Nieuwe folder RadarPersoneel

Lees verder

Certificaat NBBU cao controle

Lees verder

Het eerste RadarMagazine

Lees verder