EVC traject

« Aanbod

Het EVC-traject – Eerder Verworven Competenties

Professionals die werken op hbo-niveau of hoger én werkzaamheden doen in het jeugddomein die volgens de norm verantwoorde werktoedeling om de inzet van een geregistreerd professional vragen, moeten zich laten registreren. Voldoen professionals niet aan deze eisen en beschikken zij bijvoorbeeld over een mbo-opleiding of een niet-afgeronde hbo- of wo-opleiding, dan kunnen zij een EVC-traject doorlopen. Daarmee kunnen zij aantonen dat zij beschikken over de competenties om taken uit te voeren waarvoor de inzet van een geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional vereist is. Als professionals het EVC-traject met succes doorlopen, dan ontvangen zij een Ervaringscertificaat die via de erkende EVC-Aanbieders bij het Nationaal Kenniscentrum EVC (NKC-EVC) dient te worden aangeboden. Na een kwaliteitsbeoordeling van het NKC-EVC ontvangt de kandidaat een Vakbekwaamheidsbewijs, waarmee hij of zij zich kan inschrijven in het SKJ-register.

Registratie in kwaliteitsregister jeugd

Veelbelovende kandidaten die kansrijk zijn voor registratie in het kwaliteitsregister jeugd kunnen dit traject volgen via een van de erkende EVC-Aanbieders. Omdat we een substantiële bijdrage willen leveren aan de sector en de doelgroep. Momenteel is het grootste probleem namelijk het tekort aan geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals. Terwijl we meer dan genoeg kandidaten zien die wel geschikt zijn om als jeugd- en gezinsprofessional aan de slag te gaan. Door hen een EVC-traject aan te bieden krijgen zij wel de kans. Voor dit traject werken wij samen met officieel erkende EVC-aanbieders.

Ervaringscertificaat

Het doel van het EVC-traject is het aantonen van de beheersing van alle zes deskundigheidsgebieden die horen bij de beroepsstandaard Vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional. Hiermee kan het Vakbekwaamheidsbewijs worden aangevraagd, welke toegang geeft tot het SKJ-register.
De verworven competenties van de kandidaat worden gemeten ten opzichte van de standaard: Beroepsstandaard vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional (SKJ). Deze beroepsstandaard is terug te vinden op de website ervaringscertificaat.nl.

Bekijk de tv-uitzending over het door RadarPersoneel aangeboden EVC-traject:

Recente nieuwsberichten

Nieuw Satellietteam Veilig Thuis

Lees verder

Niet vergeten: Orange the World

Lees verder

De Week tegen Kindermishandeling

Lees verder