Naar Diensten

Begeleide intervisie, levert SKJ-punten op

Onze medewerkers die in de Jeugdzorg werken zijn SKJ geregistreerd waardoor zij kwaliteit leveren aan de organisaties en aan de cliënten waar zij voor werken.
RadarPersoneel Zorg & Welzijn vindt het belangrijk om de professionele ontwikkeling van onze eigen en externe jeugdzorgprofessionals te ondersteunen en bij te dragen aan de mogelijkheid tot herregistratie in het kader van de SKJ registratie.

Een belangrijk onderdeel van de beroepsontwikkeling is het volgen van een vorm van reflectie. RadarPersoneel biedt de mogelijkheid aan om onder begeleiding van een geregistreerd coach, begeleide intervisie te volgen.
Sommige van onze medewerkers hebben de mogelijkheid om op hun detacheringsopdracht aan een vorm van intervisie of supervisie deel te nemen. Voor de eigen medewerkers die dat niet op de werkplek kunnen doen, kunnen bij RadarPersoneel een intervisietraject volgen. Ook externen (niet-medewerkers en bijvoorbeeld zelfstandigen) kunnen hier aan deelnemen.

Het begeleide intervisie-traject
Het door RadarPersoneel opgezette intervisietraject voldoet aan de reflectievoorwaarden van het SKJ en levert dus de noodzakelijke punten op voor herregistratie!!

Reflectie op het werk draagt bij aan de professionele ontwikkeling van werkers. Door methodische intervisie te volgen binnen een groep kun je dilemma’s die je in je werk tegenkomt voorleggen aan anderen en op basis van door hen aangereikte tips, ervaringen en oplossingen weer verder komen. Onmisbaar voor elke professional!

In een herregistratieperiode van 5 jaar moeten volgens de laatste richtlijnen minimaal 60 uur reflectie worden gevolgd: 12 uur per jaar.

Onze begeleide intervisiebijeenkomsten:

  • RadarPersoneel organiseert intervisiebijeenkomsten op de locatie in Almere (Transistorstraat 91-13).
  • RadarPersoneel biedt tijdens de bijeenkomsten intervisie-begeleiding door een ervaren en geregistreerde coach.
  • RadarPersoneel faciliteert naast de begeleiding en de locatie in een kleine maaltijd en drankjes/koffie/thee.
  • Voor de eigen medewerkers is deelname kosteloos. Voor externen brengen wij € 65,- excl. btw in rekening per bijeenkomst.
  • Jij investeert jouw tijd en het reizen naar de intervisie bijeenkomsten.

Voor het lopend jaar zal RadarPersoneel 5 bijeenkomsten organiseren van 2,5 uur, en dat uitbreiden als er meerdere groepjes gevormd worden. Gezien het tijdstip zullen wij zorgen voor een kleine avondmaaltijd, koffie en thee, etc.

Aanmelden

De volgende 5 bijeenkomsten hebben wij nu gepland:

  • dinsdag 3 juli 18.00-20.30 uur
  • dinsdag 4 september 18.00-20.30 uur
  • dinsdag 9 oktober 18.00-20.30 uur
  • dinsdag 13 november 18.00-20.30 uur
  • dinsdag 11 december 18.00-20.30 uur

Via de knop hieronder kunnen medewerkers zich aanmelden.

Bevestiging

Na aanmelding wordt deze bevestigd door onze intervisiebegeleider Anneke Mensink.

Bij minimaal 5 aanmeldingen wordt er gestart op 3 juli in Almere. Bij het vormen van groepjes en locatie kan Radar ook maatwerk leveren.

RadarPersoneel Zorg & Welzijn behoudt het recht de intervisie bij te weinig deelnemers te annuleren of te verzetten naar een andere datum.

Intervisieverklaring, leerdoelen en leerverslag

De bijeenkomsten dienen te worden vastgelegd in een intervisieverklaring.
Onze intervisie-begeleider zal je ook uitleg geven over het opstellen van leerdoelen en het leerverslag. De eerste bijeenkomst zullen we stilstaan bij de voorwaarden voor een goede methodische intervisie.

De eisen en voorwaarden die de SKJ stelt zijn terug te vinden op de site van de SKJ.

Contact

Meer weten over onze intervisiebijeenkomsten? Neem dan contact op met Anneke Mensink 06-15604468 of a.mensink@radarpersoneel.nl.

Meer weten?