Category Archives: Diensten

Second opinion

Een onafhankelijke frisse blik met onze second opinion RadarPersoneel kan als onafhankelijke partij optreden bij gemeenten om de coördinatie en uitvoering van een second opinion te verzorgen. Daarvoor bouwen wij, liefst lokaal, een netwerk van benodigde specialisten op die zo nodig en op afroep kunnen worden ingeschakeld. Onze specialisten zijn inzetbaar ter ondersteuning van gemeenten […]

SKJ-praktijkprogramma

SKJ-geaccrediteerd praktijkprogramma Met het SKJ-praktijkprogramma toetst RadarPersoneel of er aanvullende scholing of coaching noodzakelijk is om verantwoorde jeugdhulp te kunnen bieden (specifieke deskundigheid). Je kunt het zien als een kader waarbinnen je een maatwerktraject kunt samenstellen voor het inwerken van nieuwe medewerkers. Afhankelijk van ervaring en vooropleiding kan het praktijkprogramma per medewerker anders zijn. WO […]

Inwerken, intervisie, coachen

Werkbegeleiding, coaching en begeleide intervisie van RadarPersoneel Onze medewerkers zijn (onder supervisie) werkzaam als jeugd- en gezinsprofessional. Wij werken hen ‘on the job’ in en ze ontvangen  ter plekke tevens werkbegeleiding en intervisie. Wij organiseren ook begeleide intervisiegroepjes op ons hoofdkantoor, verzorgd door een SKJ-geregistreerde jeugdzorgwerker met brede ervaring in de jeugdzorg en tevens opgeleid […]

Opleiden

Een leven lang leren De SKJ stelt, volkomen terecht, hoge eisen aan de professionals die werkzaam zijn in de jeugdzorg. Mede ingegeven door het tekort aan gespecialiseerd personeel in onze sector willen we tegelijkertijd zorgen dat er zo veel mogelijk jeugdzorgwerkers voldoen aan die hoge eisen. Daarom kunnen medewerkers via ons al het SKJ-praktijkprogramma volgen. […]

Detacheren

Alles flex? RadarPersoneel levert professionals voor de sector zorg en welzijn. Dat zijn stuk voor stuk experts of veelbelovende starters met verstand van zaken. Wij lossen niet alleen snel uw capaciteitsproblemen op, maar bieden u tevens inhoudelijke expertise. Flexibele schil Er speelt altijd wel iets. Als organisatie moet u voortdurend reageren op fluctuaties in werkaanbod […]

Werving & Selectie

Meer dan 10 jaar succesvol in werving & selectie Waarom wij zo goed kunnen werven, selecteren en matchen? Omdat we verstand van zaken hebben. Wij kennen het sociaal domein, de opdrachtgevers binnen de sector zorg en welzijn, de doelgroep van onze opdrachtgevers en de taken en verantwoordelijkheden die bij de verschillende functies horen. Daarnaast kijken […]